Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English

Szanowni Państwo,

wypełniając prawny obowiązek, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych została spółka ITPunkt Sp. z o.o., 41‑ 700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 26a, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20, www.itpunkt.pl.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  •  przedstawienia Państwu, na Państwa żądanie, oferty handlowej produktów i usług oferowanych przez Naszą Spółkę, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • realizacji zlecenia oraz wystawienia dokumentu księgowego.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  •  jednego roku dla przedstawionej oferty,
  • pięciu pełnych lat po zamknięciu roku finansowego po zawarciu umowy.
 • Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym w zakresie serwisu oprogramowania oraz obsługi klienta.
 • Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem przygotowania i przedstawienia oferty handlowej. Nie podanie danych, będzie skutkowało utrudnieniami lub brakiem możliwości w dostarczeniu oferty handlowej.
Licencję na ten produkt posiada: IT Punkt

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności