Trwa ładowanie

Polityka prywatności

Polski English

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU B2B IT PUNKT Sp.z o.o.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z naszego serwisu do momentu zalogowania w serwisie pozostają anonimowi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerem. Użytkownik po zalogowaniu w systemie zostaje zidentyfikowany.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego oraz zgodnie z ustanowionym SZBI.

 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Podane dane mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym świadczącym usługi serwisowe oprogramowania. Podane dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż te, w których zostaną zgromadzone.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych ITPunkt

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie ITPunkt nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

! Serwis wykorzystuje 5 ciasteczek !

 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

    cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

    log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

    adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

 

Licencję na ten produkt posiada: IT Punkt

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności